Путем наведених линкова можете преузети Програме рада са Савјетовања “Октобарски правнички дани”