Упитник о приступању удружењу можете преузети путем наведеног линка.

УПИТНИК О ПРИСТУПАЊУ УДРУЖЕЊУ

Накнада за годишњу чланарину је 50 КМ и уплаћује се на жиро рачун Удружења правника Републике Српске 562-099-00016144-77, код НЛБ Развојне банке а. д. Бања Лука.

Пријаве можете послати поштом или предати непосредно у Удружење правника Републике Српске, 78000 Бања Лука, ул. Веселина Маслеше бр. 28/I, или директно на телефон/факс: 051/212-320, или путем е-поштe: info@up-rs.org