УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ,

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ,

АДВОКАТСКА И НОТАРСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОЗИВАЈУ ПРАВНИЧКУ И ДРУГУ НАУЧНУ И СТРУЧНУ ЈАВНОСТ НА ДВАДЕСЕТО САВЈЕТОВАЊЕ „ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ“ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Савјетовање ће се одржати 6. и 7. октобра 2023. године, са почетком рада у 10.00 часована Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Општа тема Савјетовања је:

ИЗГРАДЊА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА

Области које ће бити обухваћене на Савјетовању су:

  1. Државноправна област,
  2. Грађанскоправна област,
  3. Привредноправна област,
  4. Кривичноправна област,
  5. Управна и радноправна област,
  6. Међународноправна област.

Позивамо све заинтересоване учеснике да се пријаве за Савјетовање најкасније до 5. октобра 2023. године.

Котизација за учесника износи 200,00 КМ и уплаћује се на жиро рачун Удружења правника Републике Српске 562-099-00016144-77 код НЛБ Развојне банке а.д., Бања Лука. Изузетно, котизација се може уплатити и директно на благајни Удружења правника Републике Српске прије почетка рада Савјетовања.

У цијену котизације урачунат је материјал за савјетовање и организовање Правничке вечери за учеснике.

Пријаве учесника могу се послати поштом или предати непосредно у Удружење правника Републике Српске, 78000 Бања Лука, Улица Веселина Маслеше бр. 28/I, на телефон/фаx: 051/212-320, 066/067-015 или путем e-maila: info@up-rs.org

За све информације посјетите интернет страницу Удружења правника Републике Српске (https://up-rs.org/)