26. БУДВАНСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ

Хотел Медитеран, Будва – Бечићи

02- 06. Јун 2023.

ОСНОВНЕ ТЕМЕ

  • НОВИНЕ У ПРЕДНАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
  • НАСЛЕДНО И ПОРОДИЧНО ПРАВО 
  • ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ У ПРАВОСУДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ И СУДСКОЈ ПРАКСИ 
  • АКТУЕЛНА ПИТАЊА ИЗВРШНОГ, СТЕЧАЈНОГ И НОТАРИЈАЛНОГ ПРАВА 
  • ЕВОЛУЦИЈА УПРАВНОГ ПРАВА 
  • ИНОВАЦИЈЕ У КРИВИЧНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И ПРОЦЕСНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ
  • ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ЕВРОПСКОГ И ЕКОЛОШКОГ ПРАВА 
  • УСАВРШАВАЊЕ РАДНОГ И ПРАВА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ПРОГРАМ

02. Јун     Долазак и регистрација учесника;
03. Јун     Свечано отварање, уводна ријеч;
04. Јун     Научни дио по тематским областима;
05. Јун     Научни дио по тематским областима;
06. Јун     Одлазак учесника;

СМЈЕШТАЈ УЧЕСНИКА

Организатор саветовања је обезбедио смјештај у сљедећим хотелима:

Хотел Медитеран****
Бечићи

Једнокреветна соба  420,00€/50.400RSD
Двокреветна соба      312,00€/37.440RSD

ТН Словенска Плажа****
Будва

Једнокреветна соба  240,00€/28.800RSD
Двокреветна соба      220,00€/26.400RSD

ТН Словенска Плажа****
Будва

Једнокреветна соба  200,00€/24.000RSD
Двокреветна соба      180,00€/21.600RSD

(Благовременом пријавом организатор гарантује цијену из понуде)

КОТИЗАЦИЈА

Котизација за чланове Удружења правника Србије и Републике Српске je 12.000RSD/100€

Котизација за све остале учеснике је 150€/18.000RSD

ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОР

Савез Удружења правника Србије и Републике Српске
Крунска 74, Београд
Тел.: 011/244-6910

ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР

Нови АСТАКОС
Вукице Митровић 66, Београд
Тел.: +381-63-232663 / +381-63-337808
E-пошта: congress@astakos.com
Лиценца: OTP 49/2022 A
www.astakos.com